صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > پايگاه اطلاعاتي رايزنان > قزاقستان  > موافقتنامه های تجاری و بازرگانی 

 


مشخصات تماس :  دفتر امور نمایندگی ها                 تلفن : 22662527                 نمابر: 22662603