صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > نهادهای ایرانی دست اندر کار روابط با آفریقا  

 

          همکاری با آفریقا
 

 

 

اطلاعات قاره ای

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا         تلفن :22664010         نمابر: 22662566

 

 

 

     
  نهادهای ایرانی دست اندر کار روابط با آفریقا
     دولتی

- ستاد عالی آفریقا

- دفتر عربی - آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران

-اداره کل آفریقا - وزارت امور خارجه ( جناب آقای  ملاعبداللهی، مدیر کل اداره آفریقا)

- اداره کل شمال آفریقا - وزارت امور خارجه (جناب آقای ایرانی ، مدیر کل شمال آفریقا)

     خصوصی

- شورای ایران - آفریقا

- شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا