صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > رایزنان بازرگانی ایران در آفریقا 

همکاری با آفریقا

 

 

 

رایزنان بازرگانی ایران در آفریقا

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا       تلفن :22664010        نمابر: 22662566

 

 رایزن بازرگانی ایران در کنیا

 

 

 رایزن بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی
   رایزن بازرگانی ایران در تونس
  اخبار رایزنان بازرگانی در آفریقا          تونس            - آفریقای جنوبی          - کنیا
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 

دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا             تلفن :22664010              نمابر: 22662566