صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > مراکز بین المللی مطالعات آفریقا 
          همکاری با آفریقا
 

 

 

اطلاعات قاره ای

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا         تلفن :22664010         نمابر: 22662566

 

 

 

     
  مراکز بین المللی مطالعات آفریقا
    www.africa.com
    Africanstudies.ox.ac.uk
  Africanstudies.org
  Africa.com.ac.uk
  Africanstudies.stanford.edu
  Asdeiden.nl
  Africa.ufl.edu
  Cas.ed.ac.uk