صفحه اصلی > فرم نظرسنجی راهکارهای تجاری حمایت از تولید 

فرم دریافت نظرات و پیشنهادات فعالین اقتصادی کشور در خصوص


«راهکارهای تجاری حمایت از تولید داخلی و اشتغال»


نام و نام خانوادگی :

شرکت / بنگاه :

محصولات / خدمات:

تحصیلات:

زمینه فعالیت:

تولید صادرات واردات خدمات پژوهشی

سایر

پست الکترونیک:

شماره تلفن:
(به همراه کد)

شماره نمابر:
(به همراه کد)

تلفن همراه :

شرح نقطه نظرات و پیشنهادات:

*

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*