مشخصات تماس : دفتر توسعه صادرات کالا          تلفن :22664065            نمابر: 22662553