صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات دبیران میز دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی 
  

 

 

 
       

 

  مدیر کل: محمود بازاري

 

 22664065

 22662553

 

           

  معاون مدیرکل: پیام ناصر قدسی

 

 22664065

 22662553

 

 
             

 دبیر میز خشکبار: سودابه خالدیان

 

 22664043

22662553

  sudikhaledi@yahoo.com

             

  دبیر میز شیرینی، شکلات و فرآورده های غلات: غلامرضا سبزعلی

 

 22663888

22662553

Sabzali202@yahoo.com

   

 دبیر میز صنایع تبدیلی: ماهرو مسعودی

 

25352266

22662553

masoudi@tpo.ir

             

 دبیر میز گل و گیاه خوراکی، داروئی، صنعتی و تزئینی: سیما قاسم خانی

 

22662589

22662553

s.ghasemkhani@tpo.ir

   

 دبیر میز فرآورده های لبنی:  فرشید زهدی

 

22663888

22662553

zohdi@tpo.ir

   

 دبیر میز محصولات حیوانی و فرآورده های وابسته: مرتضی کاکاوند

 

22662545

22662553

mortezakakavand@yahoo.com

   

 دبیر میز میوه و تره بار: سمیرا موسی پور

 

22662533

22662533

 sa.mousapour@gmail.com