صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات دبیران میز دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی 
  

 

 

 
       

 

  مدیر کل: میر ابوطالب بدری

 

 22663876

 22662553

 

           

  معاون مدیرکلامیر پیله وری

 

22663876

 22662553

 

 
             

 دبیر میز برق و الکترونیکسمیه ایزدخواه

 

 22662595

22664103

izadkhahs@yahoo.com

             

 دبیر میز مواد و صنایع معدنی(غیرفلزی): مینو امیرنانی

 

 22663967

22664103

mizkhodrow.tpo.ir@gmail.com

   

دبیر میز صنایع خودرو و ماشین آلات صنعتی: غلامرضا یعقوبی

 

22662639

22664103

yaghubi.gh@gmail.com

             

دبیر میز صنایع پتروشیمی و پایه نفتی: بهناز کاموسی

 

22663883

22664103

kamoosibeh@yahoo.com

   

دبیر میز لوازم خانگی: محسن منتظری

 

22662572

22664103

montazeri@tpo.ir

   

دبیر میز نساجی و پوشاک: سمیرا کیان تاش

 

22663858

22664103

kiantash@tpo.ir

   

دبیر میز مواد و صنایع معدنی(فلزی): الهه مکری

 

22663875

22664103

e_mokri@yahoo.com

             

دبیر میز صنایع شیمیایی و سلولزی:ندا عطایی

 

22663971

22664101

Nataei@tpo.ir  
             

دبیر میز صنایع نوین، پیشرفته و دارو: اکبر گداری

  22663995

21912728

22664103 godari@tpo.ir

agodari@yahoo.com