صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > دبیران میز دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان 

 


 

 
       

 

  دفتر مدیر کل

 

 22662554

 22662518

 

           

  معاون مدیرکلمحمدحسن مهدی پور

 

22663872

 22662518

 

 
             

دبیر میز ترانزیتنسرین پابرجا

 

 22662586

22662518

nasrinpabarja@tpo.ir

             

دبیر میز خدمات فنی و مهندسی: لیلا محرمی
 

 22662591

22662518

 

   

دبیر میز صنایع نوین و پیشرفته:اکبر گداری

 

22662623

22662518

 godari@tpo.ir

godari@yahoo.com

             

دبیر میز فناوری اطلاعات و ارتباطات : حمیدرضا قناعتی

 

22664073

22662518

 
   

دبیر میز گردشگری: نادره تاج پور

 

22662598

22662518

 nadiyehagh@gmail.com

   

دبیر میز محصولات نوآورانه و خلاق : محمد ولی

 

22664084- 22662556

22662518

mvali.1859@gmail.com
 

   

دبیر میز سایر خدمات : مهران حیدری

 

22663846

22662518

heidari1970@yahoo.com