صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 

 

مشخصات دبیر و کارشناسان میز فناوری اطلاعات و ارتباطات
   

دبیر:

 حمیدرضا قناعتی
تلفن تماس : 22664073 نمابر: 22662518 پست الکترونیکی:  
           

کارشناس/ کارشناسان:

    تلفن :   پست الکترونیکی:  
    تلفن :   پست الکترونیکی:  

 

 معرفی خدمات و بانک های اطلاعاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شناسه کالایی
محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
 

 

 گزارش عملکرد صادراتی
آمار صادرات نرم افزار 1395-1392
 

 

 گزارشات تخصصی
گزارش عملکرد جیتکس 38
 
 
 
 
 
 

 

 رویدادهای مرتبط
اولین نشست هم اندیشی توسعه صادرات خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات

نمایشگاه جیتکس 2018  کشور امارات، برگزاری پاویون و اعزام هیات تجاری 22 لغایت 26 مهرماه 1397(برگزار شد)

نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات ایران در افغانستان اسفند 1397

نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات لبنان، برگزاری پاویون بهار 1398 (در مرحله صدور مجوز)

نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات هانوفر آلمان CEBIT، خرداد 1398

نمایشگاه جیتکس 2019  کشور امارات، برگزاری پاویون و اعزام هیات تجاری 14 لغایت 18 مهرماه 1398

 

 سایر موارد

تدوین اولین  و طی مراحل تصویب آیین نامه اجرايي حمایت از توسعه صادرات نرم افزار وخدمات فناوری اطلاعات کشور