صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان ها در سال 1398 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

آذربایجان شرقی چهارشنبه - 29 آبان ماه
همدان پنج شنبه - 14 آذرماه
کرمان پنج شنبه - 21 آذرماه
چهارمحال و بختیاری شنبه - 23 آذرماه
گلستان چهارشنبه - 27 آذرماه
مازندران پنج شنبه - 28 آذرماه
گیلان چهارشنبه - 4 دیماه