صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > توسعه تجارت با اوراسیا > کارگاه آموزشی موافقت نامه ایران و اوراسیا- دیماه