صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > انتشارات  > کتب > ساير انتشارات  
انتشارات
 

ساير انتشارات

 

 

راهنمای حمل و نقل محصولات کشاورزی

 

راهنمای تجارت صنعت مس

 

آداب تشریفات

 

 

راهنمای تجارت دارو

 

حمل و نقل در چرخه تجارت

 

صادرات خدمات فنی و مهندسی
( فرآیندها و عملیات )

 

 

صادرات خدمات فنی و مهندسی
( روندها و برنامه ها)

 

موافقتنامه ها و تفاهم نامه های سازمان توسعه تجارت ایران
( داخلی و خارجی )

 

دستورالعمل ها و آیین نامه های حمایت از صادرات کشور(سال1388)

 

 

اخلاق در تجارت

 

شركتهاي دانش پايه و عوامل موثر درموفقيت آنها

 

معرفي سازمان توسعه تجارت ايران در روزنامه هاي هنگ كنگ

 

 

سازمانهاي بازرگاني و اقتصادي

 

صادرات مجدد ( رويكرد جهاني )
ويژه مناطق آزاد و اقتصادي ج.ا.ايران

 

گزارش جمهور( تجارت خارجي و صادرات در دولت نهم ، رويكرد ها و دستاوردها)

 

 

ويژه نامه مديريت زنجيره تامين

 

راهنماي شركت در نمايشگاه هاي بين المللي

 

مديريت فروش جهاني

 

 

 

 

پژوهشی در ریشه های بحران مالی جهانی (2009-2008)

       

 

مشخصات تماس : واحد روابط عمومی             تلفن : 22664034                 نمابر: 22662658