نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 

 

پوشش اعتباری

 

 بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان تنها موسسه دولتي بيمه اعتبار صادراتي در ايران

عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را با بحران نقدينگي مواجه ساخته و در تنگناي مالي قرار مي دهد و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. از اينرو مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي (ECAs)، بعنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان اهميت مي يابند.

بيمه اعتبار يا پوشش تضمين اعتبار در اواسط قرن 19 در اروپا بوجود آمد. نياز به اين نوع بيمه در تجارت با نقاط دوردستي مانند استراليا، نيوزيلند و هند احساس ميشد. بعد از جنگ جهاني اول، صادرات به كشورهايي كه قبلاً دشمن محسوب مي شدند تا حدودي دشوار بود، درنتيجه، خدمات بيمه اعتبار توسط دولت ها به مثابه ابزاري جهت تشويق صادرات به كشورهاي پرخطر بنيان نهاده شد.

وظيفه اصلي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي بيمه نمودن قراردادهاي صادراتي در مقابل خطر عدم پرداخت
مي باشد. اين مؤسسات خطر كلاهبرداري، تقلب و ورشكستگي را مديريت نموده و از اين طريق صادركنندگان و بانكها را در برابر خسارات احتمالي حمايت نموده  و در عين حال اعتبار اعطايي بانكها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. بدين ترتيب مؤسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت هاي بازار امكان و قدرت رقابت صادركنندگان را در مقابل رقبايشان فراهم مي آورد. بطور خلاصه مؤسسات اعتبار صادراتي از طريق سازوكار مديريت ريسك پرداختها ميتوانند
بیشتر ...

 

 

 

 

مشخصات تماس :  دفتر توسعه خدمات بازرگانی                 تلفن : 22664063                 نمابر: 22664069