نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > معاونین، مدیران کل و مشاوران سازمان > حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد  

حوزه ریاست کل

سهراب سلیمی - مدیر کل حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد

 

22662626

22664051

 
           

سپهر دادجوی توکلی- سرپرست اداره روابط عمومی

 

22664078

22664034

 
           

میرهادی سیدی - مشاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری
 

22663975

22664051

 
           

علیرضا استکی- مسئول هماهنگی امور ایثارگران

 

22664082

22662536

 
           

سعید یزدانفر- مشاور اجرایی رئیس کل

 

22662626

22664051