نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

حوزه ریاست کل

 فائزه نوروزی - مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی

 

22662626

22664051

 
           

محمد حسن عباس زاده- مشاور رياست كل در امور تجارت بین الملل

 

22662626

22664051

 
           

سید عباس حسینی - مشاور رياست كل در امور مقررات صادرات و واردات

 

22662626

22664051

 
           

تقی محمدیان- مشاور رياست كل در امور مقررات صادرات و واردات

 

22662626

22664051

 
           

علیرضا استکی- مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران

 

22664082

22662536