نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلي > سازمان در یک نگاه > معاونین، مدیران کل و مشاوران سازمان > معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری 
  

       

           

حوزه معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری

     

 

میرهادی سیدی
سرپرست معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری

 

22664031
22664032

22664001

         

میرهادی سیدی - مدیر کل دفتر سازمان های منطقه ای و بین المللی
 

22664031
22664032

22664001

 
           

رضا عباسقلی - مدیر کل دفتر امور نمايندگي ها

 

22662527

22664019

 
           

 ابوالفضل کوده ئی - مدیر کل دفتر بازرگاني کشورهاي اروپا و آمريکا

 

22664008
22664009

22664019

 
           

 سید مجتبی موسویان ریزی- مدیر کل دفتر بازرگاني کشورهاي آسيا و اقيانوسيه

 

22664036
22664037

22664021

 
           

فرزاد پیلتن - مدیر کل دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا

 

22664010

 22662566