بانک اطلاعات بخشنامه ها

> قوانین و مقررات
 اعتبار کلیه ضوابط و مقررات جاری سال 1396 تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید سال 1397
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات ورق چوبی درخت باران از کشور اندونزی ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر اسطو خودوس از کلیه کشورها ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب اکواریومی بدون پوست گونه های ... از کشور چین ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر ارزن از کشور هندوستان و انواع چوب ها ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه جو مالت (بو داده و نداده )از کلیه کشورها ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر چمن جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور گل همیشه بهار ، بادر نجبویه ،گل ختمی ، و... ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر کنجد از کشورهای های آمریکا وآلمان ( اسفند1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر فیلو دندرون از کشور هلند (اسفند 1396)
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب آکواریومی بدون پوست از کور تایلند و دانه لوبیا از اکراین ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات سماق قرمز نکوبیده از کشور عراق ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک چای ( چای سفید ) از کلیه کشورها
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه جو دو سر با پوست و بدون پوست از کشور لیتوانی ( اسفند 1396 )
 ممانعت از صدور ثبت سفارش با ارز دلار آمریکا (اسفند 1396 )
 اصلاح بند (پ ) ماده (75 ) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ( اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر کنجد از کشور استرالیا ( اسفند 1396 )
 صدور مجوز محصولات کشاورزی تراریخته با رعایت مقررات و ضوابط جاری (اسفند 1396 )
 اعلام میزان حقوق ورودی گوست گوساله سرد و منجمد از تار1396/12/6 (اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه لوبیا از دانمارک وکامرون چیپس پوست کاج و بذر کاکتوس از آلمان (اسفند 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر شغلزا از کشور هلند(اسفند 1396)
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر نیشکر از کشور باربادوس (اسفند1396)
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود فرنگی از اکراین ،ریزوم زنجبیل تازه از ویتنام ،کوکوچیپس از تمامی کشورها ( اسفند 1396 )
 ضوابط واردات اسب مولد نژاد (اسفند1396 )
 اصلاح بند یک تصویب نامه مورخ 1392/4/4 مربوط به چیپس چوب
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور لوپن ،ماشک ، نخل آراکا ،نخل کاریوتا و درخت زمرد از کشور هلند و ریزوم زنجبیل تازه از کشور تایلند ( بهمن 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات پرک چاودار جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها (بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات ریزوم خشک زرد چوبه و دانه چیا (مریم گلی )( بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه بادیان جهت مصارف خوراکی از کشور هند (بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات قطعات چوبی خراطی شده جهت مصارف تهیه مبلمان از کلیه کشورها (بهمن1396 )
[2 ]   صفحه بعدی >>
* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.