پیوندهای مفید

 
 

لینک تعرفه ها و عوارض گمرکی مربوط به اتحادیه گمرکی اوراسیا برای کالاهای وارداتی از کشورهای ثالث به قلمرو کشورهای عضو اتحادیه ( قزاقستان، بلاروس و روسیه)

   

http://tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx

   

http://www.keden.kz/ru/tarif/etarif.php

  مشخصات شرکتهای تولیدی و تجاری کشور قزاقستان

www.yellow-pages.kz

  وزارتخانه ها و اداري، مناطق و شهرها، شرکت ها، مناطق ویژه اقتصادی، پارک های صنعتی، اجتماعی و کارآفرینی شرکت ها، جمهوری قزاقستان سفارتخانه ها در خارج از کشور، و غیره
 

شهرداري آلماتي و آستانه به زبان روسي

www.astana.kz  
www.almaty.kz

 

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي برگزار كننده مناقصات

www.government.kz  

 

مناقصات دولتي

www.goszakup.gov.kz  

 

سايت هاي مرتبط با شركتهاي نفت و گاز قزاقستان

 
   

اطلاعات لازم برای ارتباط با شرکتهای برگزار کننده نمایشگاهها در قزاقستان

http://www.iteca.kz
http://eng.atakentexpo.kz 
http://alexpo.kz 
http://www.fairexpo.kz
http://www.expogroup.kz 
http://korme-expo.kz 
http://www.expodamu.kz 
http://www.tntexpo.kz 
http://www.cci-expo.kz 

http://www.kam.kz

 

حکومت جمهوری قزاقستان

www.egov.kz

 

وزارت صنعت و بازرگانی جمهوری قزاقستان

www.mit.kz

 

اطلاعات تجاری و صنعتی جمهوری قزاقستان

www.yellow-pages.kz

 

اتاق بازرگانی و صنعتی جمهوری قزاقستان

 www.cci.kz  

 

شرکت نمایشگاهی جمهوری قزاقستان

www.exhibitions.kz

 

شرکت نمایشگاهی جمهوری قزاقستان

www.catexpo.kz

 

شرکت نمایشگاهی جمهوری قزاقستان

 www.tntexpo.kz

 

شرکت نمایشگاهی جمهوری قزاقستان

www.iteca.kz

 

مرکز مالی منطقه ای شهر آلماتی-  قزاقستان

 www.rfca.kz

 

شرکت ملی کشاورزی جمهوری قزاقستان

 www.kazagro.kz

 

شرکت ملی اتمی جمهوری قزاقستان

www.kazatomprom.kz

 

شرکت ملی نفت و گاز جمهوری قزاقستان

 www.kmg.kz

 

اتحادیه تولید کنندگان انرژی

 www.kazenergy.com

 

منطقه ویژه اقتصادی جنوب جمهوری قزاقستان

 www.textilezone.kz

 

اتحادیه شرکتهای فنی و مهندسی جمهوری قزاقستان

 www.ecu.kz

 

شرکت همکاری سرمایه گذاری جمهوری قزاقستان

 www.kazinvest.kz

 

اطلاعات متفرقه درباره جمهوری قزاقستان

 www.kazakhstanlive.kz

 

وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان

 www.mfa.kz

 

آژانس آماری جمهوری قزاقستان

 www.stat.kz

 

شرکت حمل و نقل هوایی ایر آستانا

 www.air-astana.kz

 

شرکت راه آهن قزاقستان

www.railways.kz

 

مشخصات تماس :  دفتر امور نمایندگی ها                 تلفن : 22662527                 نمابر: 22662603