مناقصات

  وب سایتهای معرفی مناقصات:
 

شهرداري آلماتي و آستانه به زبان روسي      www.almaty.kz-www.astana.kz

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي برگزاركننده مناقصات           www.government.kz

مناقصات دولتي                                                     www.goszakup.gov.kz

   
   
   

   

مشخصات تماس :  دفتر امور نمایندگی ها                 تلفن : 22662527                 نمابر: 22662603