صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > حيوانات زنده و محصولات حيواني 

 

قسمت اول: حیوانات زنده، محصولات حیوانی

فصل 1 :حيوانات زنده
فصل 2 :گوشت و احشاء خوراكي
فصل 3 :ماهي‌ها و قشرداران، صدفداران و ساير آبزيان فاقد ستون فقرات
فصل 4: شير و محصولات لبني؛ تخم پرندگان؛ عسل طبيعي؛ محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارند و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
فصل 5: ساير محصولات حيواني، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
     
 

تعرفه حیوانات زنده

 

تعرفه صادرات و واردات لبنیات

 

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018