قسمت دوم: محصولات نباتی

کتاب مقررات صادرات و واردات

فصل 6 : نباتات زنده و محصولات گلكاري

فصل 7: سبزيجات، نباتات، ريشه و غده‌هاي زيرخاكي خوراكي

فصل 8: ميوه‌هاي خوراكي؛ پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند

فصل 9 :قهوه، چاي، ماته و ادويه

فصل 10 :‎غلات

فصل 11 : محصولات صنعت آرد‌سازي؛ مالت؛ نشاسته و فكول؛ اينولين؛ گلوتن گندم

فصل 12 : دانه و ميوه‌هاي روغن‌دار؛ دانه و بذر و ميوه‌هاي گوناگون؛نباتات صنعتي يا دارويي؛ كاه و نواله

فصل 13 : انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزين‌ها و ساير شيره‌ها و عصاره نباتي

فصل 14 :مواد قابل بافت؛ ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد

 

سبزیجات

 

غلات

 

میوه های خوراکی

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018