صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي 

 

قسمت سوم: چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

کتاب مقررات صادرات و واردات

     
     

فصل 15 : چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي؛ فرآورده‌هاي  حاصل از تفكيك آنها؛ چربي‌هاي خوراكي آماده؛ موم‌‌هاي حيواني يا نباتي

     
     
 

موم های حیوانی

 

روغن های نباتی

 

روغن های حیوانی

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018