صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > محصولات صنايع غذايي و نوشابه ها  

 

قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...

کتاب مقررات صادرات و واردات

فصل 16 : فرآورده‌هاي گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان  فاقد ستون فقرات
فصل 17 : قند و شكر و شيريني
فصل 18: كاكائو و فرآورده‌هاي آن
فصل 19: فرآورده‌هاي غلات، آرد، نشاسته، فكول يا شير؛ نان‌هاي شيريني
فصل 20: فرآورده‌ها از سبزيجات، ميوه‌ها يا از ساير اجزاء نباتات
فصل 21: فرآورده‌هاي خوراكي گوناگون
فصل 22 : نوشابه‌ها، آبگون‌هاي الكلي و سركه
فصل 23 :آخال و تفاله صنايع خوراك‌سازي؛ خوراكي‌هاي آماده براي حيوانات
فصل 24 : توتون و تنباكو و بدل توتون و تنباكوي ساخته شده
 

قند و شکر

 

فرآورده های گوشتی

 

نوشابه ها

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018