صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته 

 

قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

فصل 28: محصولات شيميايي غيرآلي؛ تركيبات آلي يا غيرآلي فلزات گرانبها، عناصر راديو اكتيو، فلزات خاكهاي كمياب و ايزوتوپها

فصل 29 :محصولات شيميايي آلي
فصل 30 :محصولات دارويي
فصل 31 :كـــــودهـا

فصل 32 :عصاره‌هاي دباغي يا رنگرزي؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگي (Dyes)، پيگمان‌ها و ساير مواد رنگ‌كننده (Colouring)؛ رنگها و ورني‌ها؛ بتانه‌ها؛ مركب‌ها

فصل 33 :روغن‌هاي اسانسي و شبه رزين‌ها (رزينوئيدها)؛ محصولات عطرسازي  يا پاكيزگي آماده و فرآورده‌هاي آرايشي

فصل 34  :صابون، مواد آلي تانسيواكتيف، فرآورده‌ها براي شستشو، فرآورده‌هاي روان‌كننده، موم‌هاي مصنوعي، موم‌هاي آماده، فرآورده‌هاي صيقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشياء همانند، خميرهاي قالب‌گيري «موم‌هاي دندانسازي» و تركيبات دندانسازي براساس گچ

فصل 35 :مواد آلبومينوئيد؛محصولات براساس نشاسته يا فكول تغيير يافته؛ چسب‌ها؛ آنزيمها

فصل 36 :باروت و مواد منفجره؛اشياء فن‌ آتش‌بازي؛كبريت؛آلياژهاي آتش‌زا؛مواد قابل اشتعال
فصل 37 :محصولات عكاسي و سينماتوگرافي
فصل 38 :محصولات گوناگون صنايع شيميايي
 

فصل 37 :محصولات عكاسي و سينماتوگرافي

 

فصل 30 :محصولات دارويي

 

فصل 31 :كـــــودهـا

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018