صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > چوب و اشياء چوبي. زغال چوب و چوب پنبه 

 

قسمت نهم: چوب و اشیاء چوبی;زغال چوب;چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای،...

کتاب مقررات صادرات و واردات

     
فصل 44: چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب
فصل 45 : چوب‌پنبه و اشياء ساخته‌شده از چوب‌پنبه
فصل 46: مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي
     
 

فصل 45 : چوب‌پنبه و اشياء ساخته‌شده از چوب‌پنبه

 

فصل 46: مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي

 

فصل 44: چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018