صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > خمير چوب يا ساير مواد اليافي سلولزي. كاغذ يا مقوا 

 

قسمت دهم:خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ; کاغذ یا مقوا برای بازیافت؛ کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها

کتاب مقررات صادرات و واردات

     

فصل 47:خمير چوب يا ساير مواد اليافي سلولزي؛كاغذ يا مقوا براي بازيافت(آخال و ضايعات)

فصل 48 :كاغذ و مقوا؛ اشياء ساخته‌شده از خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا
فصل 49: كتاب، روزنامه، تصوير و ساير محصولات صنعت چاپ،
دست‌نوشته‌ها، تايپ شده‌ها و نقشه‌ها
     
 

فصل 48 :كاغذ و مقوا؛ اشياء ساخته‌شده از خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا

 

فصل 49: كتاب، روزنامه، تصوير و ساير محصولات صنعت چاپ،
      دست‌نوشته‌ها، تايپ شده‌ها و نقشه‌ها

 

فصل 49: كتاب، روزنامه، تصوير و ساير محصولات صنعت چاپ،
      دست‌نوشته‌ها، تايپ شده‌ها و نقشه‌ها

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018