صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > وسایل نقلیه زمینی.هوایی و آبی 

 

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آببی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

فصل 86 : لكوموتيوهاي راه‌آهن يا ترامواي، نواقل روي خط راه‌آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهاركننده‌هاي خط راه‌آهن يا ترامواي و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهيزات علامت دادن مكانيكي ترافيك (ازجمله الكترومكانيكي) از هر نوع

فصل 87 :وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راه‌آهن يا ترامواي،  و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل 88 : وسايل نقليه هوايي، فضايي و اجزاء و قطعات آنها
فصل 89 :كشتي‌ها، قايق‌ها و شناورها
     
 

 

فصل 86 : لكوموتيوهاي راه‌آهن يا ترامواي

 

فصل 89 :كشتي‌ها، قايق‌ها و شناورها

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018