صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > آلات و دستگاهای اپتیک.عکاسی و سینماتوگرافی 

 

قسمت هجدهم:آلات و دستگاههای اپتیک،عکاسی،سینماتوگرافی،سنجش،کنترل

     

فصل 90: آلات و دستگاههاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي، سنجش، كنترل، دقت‌سنجي؛ آلات و دستگاههاي طبي ـ جراحي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل 91 : اشياء صنعت ساعت‌سازي (Clocks and watches and parts thereof)
فصل 92 : آلات موسيقي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات اين آلات
     
 

فصل 92 : آلات موسيقي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات اين آلات

 

فصل 90:آلات و دستگاههاي طبي ـ جراحي

 

فصل 92 : آلات موسيقي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات اين آلات

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018