قسمت بیستم : کالاها و مصنوعات گوناگون

فصل 94 : مبل؛ مبلهاي طبي ـ‌ جراحي؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسايل روشنايي كه در جاي ديگر گفته‌ نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر نباشند؛ چراغ‌هاي تبليغاتي علائم نوراني، تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند؛ ساختمان‌هاي پيش‌ساخته

فصل 95 : بازيچه، اسباب‌بازي و لوازم ورزشي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل 96: مصنوعات گوناگون
     
     
 

فصل 94 : مبل؛ مبلهاي طبي

 

 

فصل 94 : مبل؛ مبلهاي طبي

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018