صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > اشیاء هنری و اشیاء کلکسیون یا عتیقه 

 

قسمت بیست و یکم : اشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

     
فصل 97 : اشياء هنري، اشياء كلكسيون يا عتيقه
فصل 98 :قطعات منفصله ماشين آلات راهسازي، خودرو و ساير ماشين آلات
     
     
 

فصل 97 : اشياء هنري، اشياء كلكسيون يا عتيقه

 

فصل 97 : اشياء هنري، اشياء كلكسيون يا عتيقه

 

فصل 97 : اشياء هنري، اشياء كلكسيون يا عتيقه

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018