صفحه اصلی > فرم ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی زنان کارآفرین درحوزه صادرات 

(مدیران صادراتی/مدیران بازاریابی/مدیران عامل)

مشخصات متقاضي :
پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.

نام : * نام خانوادگی : *
آخرين مدرك تحصيلي : * رشته تحصيلي: *
نام بنگاه: * حوزه فعالیت بنگاه: *
گروه کالایی: *   سایر با ذکر توضیح:  
سمت : *

تلفن همراه :

*
تلفن:
(به همراه کد)
*

نمابر :
(به همراه کد)

*
پست الکترونیکی : * وب سایت:
استان : *

نشانی پستی :

*
عضویت در انجمن ها و تشکل ها: *

دوره هاي آموزشی و تخصصي گذرانده شده:

*
* تعداد سال هایی که در زمینه صادرات مشغول به فعالیت بوده اید

فاقد تجربه عملی یکسال 2 تا 3 سال 3 تا 5 سال بیش از 5 سال

* میزان تسلط به زبان انگلیسی

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

* میزان آشنایی با فرآیند صادرات / بازاریابی / تجارت بین الملل

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*