صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی صنعتی مایان فولاد

نام شرکت:

تولیدی صنعتی مایان فولاد

نام مدیر عامل:

فرامرز علی اکبر پور گرمرودی

021-88109605

m.panahi@mayan-koegel.com

021-88109154

www.mayan-h-koegel.com

زمینه فعالیت:

تریلر

صادرکننده نمونه:

1386

صادرکننده نمونه*