صفحه نخستنظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی > دوره های در حال برگزاری 
کد

عنوان کارگاه / سمينار آموزشی

تاریخ برگزاری

ساعت

وضعیت دوره ملاحظات
447SP

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

در حال برنامه ریزی زمان قطعی -
442MP

مقررات صادرات و واردات

درحال برنامه ریزی زمان قطعی -
443IM3

     بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1)     

  شنبه 4 بهمن

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی

بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

شنبه 11 بهمن

443IM2

     بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1)     

   شنبه 6 دی

13:00 ـ 9:00 

  اطلاعات تکمیلی

بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

شنبه 13 دی

448TA

وضعیت تجارت خارجی در دوران تحریم
(تحلیل آمار، فرصت ها و نهدیدها)

دوشنبه 24 آذر

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
445IA

صادرات به عراق با تاکید بر گروه های کالایی، مسائل بانکی، فرصت های تجاری

دوشنبه 17 آذر

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
443IM1

     بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1)     

   شنبه 8 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی

بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

 شنبه 15 آذر

447SD

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

چهارشنبه 24 دی

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

447SZ

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

سه شنبه 25 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
446EA راهبردهای بخش خصوصی در توسعه صادرات غیر نفتی

چهارشنبه 28 آبان

18:30 ـ 14:30 

 اطلاعات تکمیلی 
442MA2

 مقررات صادرات و واردات

چهارشنبه 28 آبان

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی

444NA

 فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت

سه شنبه 27 آبان

13:00 ـ 9:00 

 

 اطلاعات تکمیلی

447SA

ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

یکشنبه 25 آبان

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
442MA1

 مقررات صادرات و واردات

یکشنبه 18 آبان

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

- نظر به محدودیت ظرفیت پذیرش، پیش ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال الزامی می باشد.

- ویژه معرفی شدگان از بنگاه های صادراتی، صادرکنندگان نمونه، اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تشکل های تولیدی - صادراتی و نیز دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی سراسر کشور

- اصل معرفی نامه شرکت با مهر و امضای معتبر به همراه کپی کارت ملی،در روز شروع دوره به مسئول دوره آموزشی تحویل گردد.

دفتر برگزار کننده دوره های آموزشی: دفتر اطلاع رسانی تجاری

 مشخصات تماس واحد آموزش              تلفن: 22663879                  نمابر: 22663879