صفحه نخستنظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی > دوره های جاری 
کد

عنوان کارگاه / سمينار آموزشی

تاریخ برگزاری

ساعت

وضعیت دوره ملاحظات
 424SS   مدیریت صادرات صنایع هوایی و فضایی

16 اسفند

17:00 ـ 15:00 

  اطلاعات تکمیلی
421PE بسته بندی صادراتی خرما و فرآورده های آن   با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن(جترو)

2-6 اسفند

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
502MB

 مقررات صادرات و واردات   
محل برگزاری: استان گیلان

پنج شنبه 30 بهمن

13:00 ـ 8:30 

 

 اطلاعات تکمیلی
447SB3

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

سه شنبه 28 بهمن

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
447SB2

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

یکشنبه 26 بهمن

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
447SB1

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

یکشنبه 19 بهمن

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
443IM3.2 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

  شنبه 11 بهمن

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
422N آشنایی با فناوری نانو در صنعت در گیلان

سه شنبه 7 بهمن

13:00 ـ 8:30 

 اطلاعات تکمیلی
443IM3.1 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1) 

شنبه 4 بهمن

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
447SD

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

چهارشنبه 24 دی

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

420G نشست هم اندیشی توسعه صادرات گردشگری

دوشنبه 22 دی

10:00-12:00

اطلاعات تکمیلی

443IM2.2 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

 شنبه 13 دی

13:00 ـ 9:00 

  اطلاعات تکمیلی
443IM2.1 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1) 

    شنبه 6 دی

13:00 ـ 9:00 

  اطلاعات تکمیلی
441RA

 راهکارهای هوشمندانه در توسعه صادرات

چهارشنبه 26 آذر

16:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
447SZ

 ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

سه شنبه 25 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
448TA

وضعیت تجارت خارجی در دوران تحریم
(تحلیل آمار، فرصت ها و نهدیدها)

دوشنبه 24 آذر

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
442MZ مقررات صادرات و واردات

چهارشنبه 19 آذر

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
501EZ3

 آموزش تکمیلی زبان انگلیسی

چهارشنبه 19 آذر

12:00 ـ 10:00 

اطلاعات تکمیلی
445IA

صادرات به عراق با تاکید بر گروه های کالایی، مسائل بانکی، فرصت های تجاری

دوشنبه 17 آذر

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی
443IM1.2 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)  

 شنبه 15 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
449FA

برگزاری نمایشگاه های بازرگانی

سه شنبه 11 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
443IM1.1 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1)

 شنبه 8 آذر

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی
501EZ1

 آموزش تکمیلی زبان انگلیسی

19-1 آذر

12:00 ـ 10:00 

اطلاعات تکمیلی
446EA راهبردهای بخش خصوصی در توسعه صادرات غیر نفتی

چهارشنبه 28 آبان

18:30 ـ 14:30 

 اطلاعات تکمیلی 
442MA2

 مقررات صادرات و واردات

چهارشنبه 28 آبان

13:00 ـ 9:00 

 اطلاعات تکمیلی

444NA

 فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت

سه شنبه 27 آبان

13:00 ـ 9:00 

 

 اطلاعات تکمیلی

447SA

ثبت سفارش واردات کالا و شیوه جدید آن

یکشنبه 25 آبان

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

442MA1

 مقررات صادرات و واردات

یکشنبه 18 آبان

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

501EA1

 آموزش تکمیلی زبان انگلیسی

 26-5 آبان

12:00 ـ 10:00 

اطلاعات تکمیلی

501EM1

 آموزش تکمیلی زبان انگلیسی

 23-2 مهر

12:00 ـ 10:00 

اطلاعات تکمیلی

501ES1

 آموزش تکمیلی زبان انگلیسی

 31-10 شهریور

12:00 ـ 10:00 

اطلاعات تکمیلی

455PS

 طراحی بسته بندی تولیدات صنایع دستی

یکشنبه 9شهریور

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

439TS

حمل و نقل و بیمه

پنج شنبه 6شهریور

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

452IS

اینکوترمز

چهار شنبه 5 شهریور

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

453ES

تجارت الکترونیک

سه شنبه 4 شهریور

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

439NS

اصول و فنون مذاکره

دوشنبه 3 شهریور

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

454CS پژوهش های فرش دستباف

یکشنبه 2 شهریور

16:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

447SM

ثبت سفارش واردات کالا

چهارشنبه 22 مرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

423KM مدیریت حرفه ای کسب و کار

محل برگزاری: استان خوزستان

پنج شنبه 1 مرداد

16:00 ـ 8:00 

اطلاعات تکمیلی

443IK2

بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (2)

چهارشنبه 28 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

438LK3

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی (1)

سه شنبه 27 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

438LK2

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی (2)

دوشنبه 26 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

438LK1

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی (1)

یکشنبه 25 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

437TK

ابزارهای تحلیل بازار

سه شنبه 20 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

443IK1

بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات (1)

سه شنبه 20 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

442MK

مقررات صادرات و واردات

سه شنبه 13 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

436FK

صادرات و واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دوشنبه 12 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

435MK

صادرات ماشین آلات و محصولات صنایع غذایی

یکشنبه 11 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

434AK

صادرات فرآورده های کشاورزی و صنایع غذایی آگروفود 2014)

شنبه 10 خرداد

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

433EO

بررسی چالشها و راهکارهای عملی صنعت ریلی

سه شنبه 30اردیبهشت

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

432NO

دسترسی به شبکه های اطلاعاتی

در حوزه تجارت خارجی

یکشنبه 28 اردیبهشت

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

431TO

اظهار حمل الکترونیکی

( شرکت های تعاونی مرزنشینان)

یکشنبه 7 اردیبهشت

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

430FF

صنعت غذا و انجمن علوم صنایع غذایی

دوشنبه 25 فروردین

13:00 ـ 9:00 

اطلاعات تکمیلی

- نظر به محدودیت ظرفیت پذیرش، پیش ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال الزامی می باشد.

- ویژه معرفی شدگان از بنگاه های صادراتی، صادرکنندگان نمونه، اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تشکل های تولیدی - صادراتی و نیز دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی سراسر کشور

- اصل معرفی نامه شرکت با مهر و امضای معتبر به همراه کپی کارت ملی،در روز شروع دوره به مسئول دوره آموزشی تحویل گردد.

دفتر برگزار کننده دوره های آموزشی: دفتر اطلاع رسانی تجاری

 مشخصات تماس واحد آموزش              تلفن: 22663879                  نمابر: 22663879