رایزنان بازرگانی اسبق ج.ا.ایران

نام و نام خانوادگی محل ماموریت سمت فعلی مدت ماموریت (سال) پایان ماموریت تلفن ایمیل
ابراهیم محمدرضا زاده عراق مسئول دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنی 5 1396 021-22662527 i.iran@iran.ir
مهدی نجات نیا عراق کارشناس توسعه صادرات خدمات 4 1390 021-22662554
آنه دوردی ایران پناه قزاقستان رئیس میز قزاقستان 3 1397 021-22664009 iranpanah@gmail.com
محمد حسن مهدی پور قزاقستان معاون مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان 4 1394 021-22662554 mehdipour@tpo.ir
محمدرضا کریم زاده افغانستان رئیس میز افغانستان 4 1398 021-22664036 mkarimzadeh22@yahoo.com
ایرج زارعی ونزوئلا معاون مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا 3 1395 021-22664008 I_zarei@yahoo.com
سیدرضا سیدآقازاده چین مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه 4 1397 021-22664037 seyedlink@yahoo.com
محمد حسین سجاد نژاد لبنان سرپرست دفتر حوزه رياست، بازرسی و مدیریت عملکرد 4 1397 021-22664011 ssajjad1391@gmail.com
رحمت اله خرمالی ترکمنستان رئیس میز ازبکستان و ترکمنستان 3 1398 021-21912089 rkhormali@gmail.com
محسن رضایی پور ویتنام دبیر میز کشور ویتنام 3 1397 021-22664036 m_rezeepur27@yahoo.com
عباس عبدالخانی عمان مشاور ریاست کل 4 1398 021-22663935 abdolkhani_tpo@yahoo.com
محسن رحیمی ارمنستان دبیر میز ارمنستان 2 1399 021-21912303 mohsen.rahimy@gmail.com
محمدابراهیم نقی زاده آذربایجان دبیر میز جمهوری آذربایجان 4 1398 021-22664006 mnagizade@yahoo.com
محمود حاجی یوسفی پور پاکستان دبیر میز پاکستان 2 1399 021-22664036 pakicomat@gmail.com
علیرضا سیحون بلاروس دبیر میز بلاروس 3 1397 021-22664097 seihoon@tpo.ir
محمد راضی ایتالیا دبیر میز ایتالیا 3 1397 021-22664008 mohraz_1351@yahoo.com
انور کامرانی اندونزی رئیس میز بازار کشورهای جنوب شرق آسیا 3 1397 021-21913023 akamari1969@gmail.com
حسین بامیری هندوستان رئیس میز هند 3 1397 021-22664036 bamiri_h@yahoo.com
مهرداد سیادت نسب آفریقای جنوبی رئیس میز آفریقای جنوبی 4 1397 021-22664011 syadatnasab@tpo.ir
مجید قربانی فراز تونس سرپرست دفتر نوسازي، تحول و فناوری اطلاعات 3 1397 021-22662512 asman1382@gmial.com
فرهاد پرند فدراسیون روسیه رئیس میز روسیه 3 1397 021-22664008 taraz_iran@yahoo.com
فراز چمنی ترکیه معاون دفتر آسیا و اقیانوسیه 4 1393 021-22664024 farchamiran69@yahoo.com
سیدحافظ موسوی ترکیه 021-
مسعود طاهري مهر عمان دبیر میز امارات متحده عربی، کویت 4 1393 -021-22662576 taherimehr@tpo.ir